Helsingborg 1.     Klicka på bilder för att se hemsidor.      Click on the images to see the webb sites.
1_Karnan_webb_map.jpg 2_City_webb_map.jpg 3_Hamnen_webb_map.jpg 4_Palsjomolla_webb_map.jpg 5_Sofiero_Slott_webb_map.jpg 6_Kullaberg_webb_map.jpg 7_Fredriksdal_webb_map.jpg 8_Tropikariet_webb_map.jpg 9_Vasatorps_golfbana_webb_map.jpg10_RaaVen_webb_map.jpg 11_Ven_webb_map.jpg 12_Kronborgs_webb_map.jpg 13_Ramlosaparken_webb_map.jpg 14_Djurparken_webb_map.jpg

Klicka på namnen för att se webb kartor.    Click on the names to see the webb maps.

1. KÄRNAN, ett torn från 1200 talet Du kan besöka. A tower from 13th century You can visit.    Tel. No. 042-10 74 002. 

2. CITY, 500 butiker, 160 restauranger o kafféer. 500 shops, 160 restaurants and cafés. Turistinformation.  Tel. No. 042-10 43 503.

3. HAMNEN, stadens hjärta, 4 km från Danmark. The heart of the city, 4 km from Denmark.

4. PÅLSJÖMÖLLA, en fungernade vattenmölla från 1824. A still functioning watermill from 1824.5. 

5. SOFIERO SLOTT, Europas vackraste park 2010. The most beautiful park in Europa 2010.   Tel. no. 042-10 25 006. 

6. KULLABERG, dramatisk natur, ovanlig flora och fauna. Dramatic nature, unusual flora and fauna.    Tel. No. 042-34 70 567. 

7.FREDRIKSDAL, är med sina museer / trädgårdar ett Skåne i miniatyr. Museums / gardens for all ages. Tel No. 042-10 45 008. 

8.TROPIKARIET, djur från hela världen i deras miljöer. Animals from around the world in thei environments.Tel.No. 042-13 00 359. 

9. VASATORPS GOLFBANA, skogs och parkbana med 54 hål. Forest- and parkland course with 54 holes. Tel. No. 042-23 50 5810. 

10. RÅÅ, gammalt fiskeläge med en spännande historia, småbåtshamn, långa stränder an old fishing village, marina, beaches.

11. VEN, upplevelsernas ö mitt i Öresund. Experiances island in the middle of Öresund.   Tel. No.0418 - 47 30 0012.

12. KRONBORGS SLOTT i Danmark renässansslott, år 1585. A Danish renaissance castle from 1585. Tel. No. 0045- 49 21 30 7813.

13. RAMLÖSA PARKEN, i parken ligger källan till Ramlösa bordsvattnet. The source of Ramlösa tablewater is located in the park.

14. DJURPARKEN, djur- och fågelpark med en jättevoljär. An animal and birdpark with an big aviary.   Tel. No. 042-22 84 80

TILLBAKA

Produced by Uncab Sweden 2010.     www.uncab.se     copyright 2010 Uncab. All rights reserved.