Skåne 1 västra.     Klicka på bilder för att se hemsidor.  Click on the images to see the webb sites.
1_Hallandsvadero_Webb_map.jpg 2_Kullaberg_webb_map.jpg 3_Sofiero_Slott_webb_map.jpg 4_Karnan_webb_map.jpg 5_Fredriksdal_webb_map.jpg 6_Kronborgs_Slott_webb_map.jpg 7_Ven_webb_map.jpg 8_Soderasens_Nationalpark_Webb_map.jpg 9_Ring_Knutstorp_webb_map.jpg10_Lunds__Domkyrka_webb_map.jpg 11_Turning_Torso_webb_map.jpg 12 Köpenhamn webbmap 13__Falsterbo_Fyr_webb_map.jpg 14_Trelleborg_Rugen_webb_map.jpg

Klicka på namnen för att se webb kartor. Click on the names to see the webb maps.  

1. HALLANDS VÄDERÖ, ovanlig flora och fauna härliga bad.. an island with unusual flora-fauna, bath.    Tel. No. 0431-36 34 94

2. KULLABERG, dramatisk natur, ovanlig flora och fauna. Dramatic nature, unusual flora and fauna.    Tel. No. 042-34 70 563.  

3. SOFIERO SLOTT, Europas vackraste park 2010. The most beautiful park in Europa 2010.    Tel. No. 042-10 25 004.  

4. KÄRNAN, ett torn från 1200 talet Du kan besöka. A tower from 13th century You can visit. Tel. No. 042-10 74 005.  

5. FREDRIKSDAL, är med sina museer o trädgårdar ett Skåne i miniatyr. Museums and gardens for all ages. Tel No. 042-10 45 006.

6. KRONBORGS SLOTT i Danmark, renässansslott från 1585. A Danish renaissance castle from 1585. Tel. No. 0045- 49 21 30 787. 

7. VEN, upplevelsernas ö mitt i Öresund. Experiances island in the middle of Öresund.  Tel. No. 0418 - 47 30 008.  

8. SÖDERÅSENS NATIONALPARK, växlande natur, fantastiska utsikter. Nature with fantastic wiews. Tel. No. 0435-44 21 209.  

9. RING KNUTSTORP, motorsport och utbildningsanläggning. Motorsport and educating facilitys.   Tel. No 0418-840 4010 

10. LUNDS DOMKYRKA, i romansk stil med ett astronomiskt ur. A chatedral with an astronomic clock. Tel. No. 046-35 87 0011

11. TURNING TORSO, 190 meter högt bostadshus i Malmö. A 190 meter high apartmentbuilding in Malmö. Tel. No. 040-17 45 0012

12. KÖPENHAMN, Danmarks huvudstad med alla möljligheter. The capital of Denmark, with all possibilities. Tel. No. 08-44 05 40013 

13. FALSTERBO FYR, fyr och fågelmärkningsstation. A lighthouse and bird ringing station. Tel. No. 040-47 98 0014  

14. TRELLEBORG – RUGEN, ett paradis i Östersjön. A paradise in Baltic Sea. Tel No. 0410-73 33 20

TILLBAKA

Produced by Uncab Sweden 2010.     www.uncab.se     copyright 2010 Uncab. All rights reserved.