Skjutstöd Swing Point HUT till Din vak koja

 

................................................................Titta på Demofilm Swing Point HUT till Din vak koja.....................................................

.

.

Swing Point Uncab HUT

Swing Point lämplig till kojan. KOMPLETT MED KLYKA.

Vingskruv och Möbelplugg

Tips ha en Vingskruv och Möbelplugg i varje koja.

.

GÖR DET SJÄLV skjutstöd i kojan.

 1. MONTERA Swing Point HUT på fönsterbrädan i kojan
 2. INKÖP EN vinkelprofil med en längd på ca 50 cm
 3. eller
 4. TILLVERKA en vinkel i trä eller metall.
 5. MONTERA vinkeln mitt för Swing Pointen och cirka 9 cm under
  "fönsterbrädan". Höjdskillnaden beror på Ditt gevärs utformning.
 6. MONTERA en enkel Uncab KLYKA långt bak på vinkelkonsolen. Klykans placering beror på hur Ditt gevär ser ut.
 7. Provskjut genom att LYFTA UPP kolven ur den enkla klykan och sikta där djuren förväntas komma fram.
  Bäst är om gevärskolven kommer upp över den enkla klykans horn.
 8. TIPS montera en Möbelplugg och Vingskruv i varje koja så kan Du ta med Dig Swing Pointen mellan kojorna.

 

Uncab skjutstödsklyka

Skjutstödsklyka lämplig som kolvstöd i kojan.