GÖR DET SJÄLV skjutstöd i kojan.

 1. MONTERA Swing Point HUT på fönsterbrädan i kojan
 2. INKÖP EN vinkelprofil med en längd på ca 50 cm
 3. eller
 4. TILLVERKA en vinkel i trä eller metall.
 5. MONTERA vinkeln mitt för Swing Pointen och cirka 9 cm under
       "fönsterbrädan". Höjdskillnaden beror på Ditt gevärs utformning.
 6. MONTERA en enkel Uncab KLYKA långt bak på vinkelkonsolen.
       Klykans placering beror på hur Ditt gevär ser ut.
 7. Provskjut genom att LYFTA UPP kolven ur den enkla klykan
       och sikta där djuren förväntas komma fram. Bäst är
       om gevärskolven kommer upp över den enkla klykans horn.
 8. TIPS montera en Möbelplugg och Vingskruv i varje koja så kan Du
        ta med Dig Swing Pointen mellan kojorna.

TITTA PÅ KUNDBILDER