Magnettyper

HUR FUNGERAR BEHANDLING AV DJUR OCH MÄNNISKOR MED MAGNETER? Hälsomagneter, läkemagneter, behandlingsmagneter, terapimagneter och healingmagneter är alla olika ord för samma sak. Dessa magneter används för att hjälpa djurs och människors egna förmågor att läka eller heala som det heter på engelska. VILKA TYPER FINNS DET?Det finns två grundtyper att välja mellan.

Den ena typen av produkter alstrar sin magnetism genom att omvandla elektrisk ström till magnetism. Dessa produkter kan många gånger vara överlägsna den andra typen av magnetprodukter men nackdelen är att det är avsevärt dyrare.

Den andra typen bygger på principen att magnetismen alltid finns permanent i materialet som magnetprodukten är tillverkad av, därav ordet permanentmagneter.I denna artikel kommer endast permanentmagneter att beröras på grund av enkelheten i användandet av dessa.

SÅ HÄR FUNGERAR MAGNETER PÅ DJUR OCH MÄNNISKOR.Den mest användbara effekten vid magnetterapi är naturligtvis den cirkulationsökning som uppstår när blod passerar en eller flera magneter.Forskarna menar idag att de elektrisk laddade partiklarna i blodet polariseras, det vill säga att de negativa dras mot den positiva magnetpolen och tvärtom. Detta medför att ett elektrisk strömfält bildas och detta gör att elektriska partiklar frigörs från kärlväggarna.Det finns ett samband mellan flödeshastigheten i en artär och den spänning som byggs upp i kärlet med hjälp av magneter. Spänningen beror givetvis på magnetstyrkan och det magnetfält som bildas rund magneten.Det finns numera enkla metoder att påvisa cirkulationsförändringar. Bland annat genom att ta foto med värmekamera före och efter magnetbehandlingar.En annan effekt som har stor betydelse vid magnetbehandling är den ökning av antalet betaendorfiner, ett kroppseget smärtlindringsämne, som erhålls när ett permanentmagnetfält påverkar en kropp.Forskare anser nu att ett statiskt magnetfält hjälper hemoglobinet i blodet att föra ut syre till muskelvävnaderna, vilket kan medföra minskad värk för vissa åkommor. Denna effekt medför alltså att en magnetprodukt kan sitta i stort sätt var som helst på kroppen där det passerar mycket blod. Dock förekommer i praktiken ännu mer markanta läkeeffekter på vissa skador om magneten sitter direkt över skadan. Det finns gamla hästar som har magneten på sig varje dag. Som parantes kan nämnas att en svensk halvblodshäst som är född 1973 har i skrivandes stund en magnet under grimmans nackstycke varje dag i hagen och han fungerar bevisligen mycket bra.

 Källa: Magnetterapi för Läkning och Smärtlindring av den engelske forskaren Roger Coghill

31 Januari 2005 Gunnar Öberg  Uncab -för bästa resultat

Tillbaka till Magnetprodukter