Mag-Magnet

Fästes i kryssgjordarna till ett vanligt täcke, behandlar magen

  • Artnr: M-1200
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Passar alla täcken med standard kryssjordar        

  • Mag-Magneten fästs under hästens mage med hjälp av kryssjordarna på ett vanligt täcke. Detta fungerar såväl inomhus som utomhus i hagar. I vårt Magnettäcke har vi alltid magnetbvanden på tvären under hästen mage.
  • Mag-Magneten kan även läggas på hästen rygg och hållas på plats med hjälp av ett par täckesjordar.  detta gäller givetvis endast inomhus eftersom risken är för stor för att magneten skall glida ner under magen och tillsammans med täckesjordarna orsaka panik och skador på hästen. Du kan prova Dig fram och magnetbanden skall ligga längs ryggmusklerna eller på tvären, det är lite olika beroende på vilka muskelproblem hästen har.

Uncab Magmagnet består av 2 remsor med vardera 2 st 25 cm långa magnetband, ett med nordmagnet och ett med sydmagnet. Magnetstyrkan är uppmätt till 150 Gauss på utsidan av produkten, det vill säga på ytan mot hästen.

se även M-1400 Magnet-Padd 

  • Vi har noterat att hästar med störningar i mag/tarmfunktionen har visat tecken på förbättring genom att avföringen blivit blankare och mindre illaluktande.
  • Vi har även noterat att ryggproblemhästar har visat mindre ömhet samt blivit lättare att få att arbeta med välvd rygg efter 1- 2 veckors daglig magnetbehandling med Mag-Magneter under magen. I dessa fall har magneterna säkerligen hjälpt till att balansera upp spänningsförhållandet mellan mag- och ryggmuskulaturen